• Enver Paşa

  • Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa

  • Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa

  • Enver Paşanın İslam İhtilal Cemiyeti İstanbul Şubesine yazdığı mektupta Hilafet ve Saltanat dairesinde sosyalizmi benimsediklerini açıklayan kısım görülmekte.